115Tavan ve duvar panelleri çift geçmeli olup ayrıca kilitle birbirine bağlanmaktadır.